Geçmişimiz

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1853 yılında İzmir’de Mark Üstad Masonlar Nizamında Büyük locanın bulunduğunu biliyoruz. Bu loca Progresif Türk masonluğundaki ilk Büyük Loca’dır.

Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde felsefi dereceler de olarak bilinen  Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde ki Kardeşlerimizin, varlıkları boyunca masonlukta hakim otorite olma çabaları ve Büyük Loca üzerinde hakimiyetleri konvan toplantılarının tersimatlarında (Türkiye’de Masonluk Tarihi Cilt-1,2,3) hemen hemen her yıl yer almıştır. 1990-2004 yılları arasında Pek Muhterem Celil Layiktez, HKEMBL Önceki Büyük Üstatlarımızdan Can Arpaç ve Tunç Timurkan’ın tüm ısrarlı çabalarına rağmen EKSR’nin baskısından dolayı kurulamayan Royal Arch Masonluğu, bizlere örnek olmuştur. Bu çalışmalardan elde edilen tecrübelerle Progresif Masonluğun kuruluş çalışmaları yine masonluğun kökeni olan İngiltere’de başlamıştır.

Mark Üstat Masonlar ve Royal Ark Mariner Nizamlarını Türkçe çalışan localarda tecrübe eden Kardeşlerimizin bir çoğu; Türk masonluğunun onyıllar boyunca süre gelen büyük bir eksikliğini gördüklerini dile getirmişlerdir.

    Cart