Vizyonumuz

GLMMM Progresif Masonluk Derneğinin vizyonu, Türkiye’de Muntazam Masonluğa katılan Kardeşlerimize Progresif Masonluk çatısı altında Hakikati bulmalarına yardımcı olacak ve  Masonlukta ilerleyebilecekleri nizamlar sunmaktır. Masonluğa yeni üyelerin kazanılmasını teşvik edecek, 3. derecesini alan her Üstat masona aktif olmaları ve Masonik eğitimlerine devam etmeleri için ilham verecek, topluma değer katacak ve onlarla etkileşim yaratacak şekilde çalışmaktır.

Misyonumuz

Misyonumuz bilgi, beceri ve 10 farklı nizamımızla Progresif Masonluğun Türkiye ve Türkçe konuşulan ülkelerde önde gelen organı olmak ve Progresif Masonlukta Türkiye’yi dünya progresif masonluğunda temsil etmektir.

Geçmişimiz

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1853 yılında İzmir’de Mark Üstad Masonlar Nizamında Büyük locanın bulunduğunu biliyoruz. Bu loca Progresif Türk masonluğundaki ilk Büyük Loca’dır.

Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde felsefi dereceler de olarak bilinen  Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde ki Kardeşlerimizin, varlıkları boyunca masonlukta hakim otorite olma çabaları ve Büyük Loca üzerinde hakimiyetleri konvan toplantılarının tersimatlarında (Türkiye’de Masonluk Tarihi Cilt-1,2,3) hemen hemen her yıl yer almıştır. 1990-2004 yılları arasında Pek Muhterem Celil Layiktez, HKEMBL Önceki Büyük Üstatlarımızdan Can Arpaç ve Tunç Timurkan’ın tüm ısrarlı çabalarına rağmen EKSR’nin baskısından dolayı kurulamayan Royal Arch Masonluğu, bizlere örnek olmuştur. Bu çalışmalardan elde edilen tecrübelerle Progresif Masonluğun kuruluş çalışmaları yine masonluğun kökeni olan İngiltere’de başlamıştır.

Mark Üstat Masonlar ve Royal Ark Mariner Nizamlarını Türkçe çalışan localarda tecrübe eden Kardeşlerimizin bir çoğu; Türk masonluğunun onyıllar boyunca süre gelen büyük bir eksikliğini gördüklerini dile getirmişlerdir.

17Kasım2017

Progresif Masonluk'da Türkçe çalışan ilk loca: Gallipoli Mark

Masonluğun 300. yılının kutlandığı 2017 yılında Londra’da konsekrasyonu yapılan Gallipoli Mark Üstat Masonlar locası dünyadaki ilk Türkçe çalışan nizam özelliğini taşımaktadır.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

12Mayıs2018

Progresif Masonluk'da Türkçe çalışan 2. loca: Gallipoli RAM

2018 yılında Londra’da konsekrasyonu yapılan Gallipoli Royal Ark Mariner locası dünyadaki ikinci Türkçe çalışan nizam özelliğini taşımaktadır. Bu loca adından da anlaşılacağı üzere Royal Ark Mariner Nizamında çalışmaktadır.

23Şubat2019

Progresif Masonluk'da Türkçe çalışan 3. loca: Namık Kemal

Londra’da konsekrasyonu gerçekleşen locamız, Mark Üstat Masonlar Nizamında Türkçe çalışan 2. loca olma özelliğini taşımaktadır.

22Ekim2019

GLMMM Progresif Masonluk Derneği

İstanbul’da kurulan derneğimiz Türkiye’de Progresif Masonluğun temelini atmış ve masonik çalışmalara başlayabilmek için yapılanmaya başlamıştır.

28Mayıs2022

Anadolu Mark Üstat Masonlar Locası

23 Şubat 2020’de Belçika-Brüksel’de Namık Kemal Mark Üstat Masonlar Locasının Olağanüstü toplantısında gerçekleşmiştir. Bu toplantıda Belçika ve Almanya’da yaşayan birçok Türk mason Kardeşimiz Mark derecesine İlerlemişlerdir.

18 Haziran 2020 tarihinde İngiltere-Galler Mark Üstat Masonlar Büyük Locası Sekreteri Ryan Williams’dan tarafımıza gönderilen mektupta Anadolu Lodge of Mark Master Masons locasının konsekrasyonu için Belçika vadisine verdiği talimatta matrikül numarasını da 2024 olarak belirtmiştir.

Pandemi nedeniyle konsekrasyonu ertelenen Anadolu Mark Üstad Masonlar Locasi 28 Mayıs 2022 tarihinde Brüksel’de konsekre edilecektir.

    Cart
    X
    X
    X