Mark Üstat Masonlar Büyük Locası sayfamıza hoşgeldiniz.

Tam bağımsız olarak Mark Üstat Masonlar Nizamında çalışan 18 tane Büyük Loca vardır. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bu bağımsız locaların başında İngiltere ve Galler ve Bölgeleri ve Denizaşırı Locaları, Finlandiya, Yunanistan, Fransa, Hindistan, İsviçre, Estonya, Togo, Brezilya, Benin, Fildişi Sahili, Güneydoğu Asya artı Avustralya’da beş: Victoria, Doğu Queensland, Batı Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Avustralya ve Kuzey Bölgeleri yer alır.

Welcome to webpage of autonomous
Grand Lodge of Mark Master Masons of Turkey and its Districts and Lodges Overseas.

There are currently 18 autonomous Grand Lodges of Mark Master Masons in the world namely England, Finland, Greece, France, India, Switzerland, Estonia, Togo, Brazil, Benin, Cote d’ Ivoire, Southeast Asia plus five in Australia: Victoria, East Queensland, Western Australia, New Zeeland and South Australia and Northern Territories including Turkey.

    X