Mark Üstat Masonlar Türkiye Büyük Locası’na hoşgeldiniz…

Mark Üstat Masonlar Türkiye BüyükLocası, dünya Mark Nizamı’nda otonom kurulan ve bağımsız olan en yeni Büyük Loca’dır. Dünya genelinde; Mark Nizamı’nda çalışan 18 otonom Büyük Loca vardır. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bu bağımsız localar arasında İngiltere ve Galler ve Bölgeleri ve Denizaşırı Locaları ile Finlandiya, Yunanistan, Fransa, Hindistan, İsviçre, Estonya, Togo, Brezilya, Benin, Fildişi Sahili, Güneydoğu Asya artı Avustralya’da beş: Victoria, Doğu Queensland, Batı Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Avustralya ve Kuzey Bölgeleri yer alır.

Welcome to Grand Lodge of Mark Master Masons of Turkiye…

The Grand Lodge of Mark Master Masons in Turkiye is the brand new autonomous and independent Grand Lodge in the world of Mark Order. There are currently 18 autonomous Grand Lodges operating in the Mark Order all around the world. These independent Mark Grand Lodges are England and Wales and their Districts and Overseas Lodges, as well as Finland, Greece, France, India, Switzerland, Estonia, Togo, Brazil, Benin, Cote d’ Ivoire, Southeast Asia plus five in Australia: Victoria, East Queensland, Western Australia, New Zeeland and South Australia and Northern Territories, including Turkiye.