Amblem ve öyküsü

TÜRKİYE MARK ÜSTAT MASONLAR BÜYÜK LOCASI

AMBLEMİ ve ÖYKÜSÜ

Türkiye Mark Üstat Masonlar Büyük Locası, Türkiye’de Mark Masonluğu’nun yegâne hakim otoritesidir. Masonik teamüllere uygun olarak “otonom” bir anlayış ile bağımsız olarak kuruldu. Gücünün kaynağı da Türkiye’deki Mark localarıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.  Yılı’nda kurularak çalışmalarına başlayan bu yapı, benimsediği çağdaş ve laik esaslar ile 2023 yılında dünya muntazam masonluğundaki yerini aldı.