Yemin

Masonlukta yemin

Toplumsal yaşamda yeminlerin çok farklı gerekçeleri ve içerikleri olsa da masonlukta yemin, mesleki bilgilerin doğru ellere emanet edildiğinin bir güvencesiydi. Masonik yeminlerde taahhütler ve ve katlanılacak cezalar yer alsa da “yemin bozulmaz” anlayışı esastı.

Masonluktaki yeminler, kardeşin eriştiği derece ve getirildiği görev ile ilgili olarak, her zaman kardeşlerin huzurunda edilir.

Türkiye’de Mark yemini

Ben, …. Evrenin Ulu Gözeticisi’nin huzurunda ve burada hazır bulunan Mark Üstad Masonlar önünde, kendi hür iradem ve isteğimle, namusum ve şerefin üzerine yemin ederim ki; Mark Üstat Masonlar Locası’nda çalışılan mesleği ve sırlarını usulüne uygun ilerlediğinden emin olmadığım veya buna ilişkin yeterli bir kanıt sunmayan hiç kimse ile paylaşmayacağım, bir Mark Kardeş’in işaretini hiç bir koşulda kullanmayacağım, gelebilecek yardım talebi adil ve gücüm dahilindeyse ve bana veya değer verdiklerime zararı dokunmayacaksa elimden geleni yapacağım, haksız hiç bir talebi karşılamayacağım, çağrılara yanıt vereceğim.

Türkiye Mark Üstat Masonlar Büyük Locası kurulana kadar, Mark Üstat Masonlar nizamının çalışıldığı GLMMM Tüm Progresif Masonluk Nizamları Derneği’ni nizamın tek ve en yüksek otoritesi olarak tanıyacağım, yasa, tüzük ve kararlarına saygılı olacağım.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığını ve bağımsızlığını gözeteceğime, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, insanlık ülküsünü koruyacağıma ve temel hakları her zaman savunacağıma  söz veririm. 

Evrenin Ulu Gözeticisi Mark masonları önünde ettiğim bu büyük yemini ve verdiğim sözü yerine getirmemde yardımcım olsun ve Mark Üstat Masonluğu yolundan ayırmasın.”