Mark Üstat Masonlar nizamı hakkında sıkça sorulan sorular…
 1. Mark Üstat Masonluğu nedir?

  Yurt dışında “Tali Nizamlar” anlamına gelen “Side Orders” olarak ifade edilen, Sembolik Dereceler’de çalışan ‘muntazam’ Büyük Loca’larda sadece üstat derecesini alan kardeşlerin kabul edildiği, arayanın bulabileceği-isteyene kapının açılacağı muntazam Masonluk dünyasında yepyeni deneyimler sunan Hürmasonluk içindeki Progresif Masonluk anlayışının en köklü (1769) ve en yaygın (aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30+ ülke) olanıdır.

 2. Kimler Mark Üstat Masonu olabilir?

  Masonik terminoloji ile muntazam kabul edilen bir Büyük Loca’ya bağlı çalışan bir Loca’da Üstat Derecesi’nde çalışan her muntazam Kardeş, dünyanın neresinden olursa olsun, Mark Üstat Mason olmak için başvurabilir. Türkiye’de yaşayan ve çalışan Kardeş’ler için HKEMBL matrikülündeki bir locaya bağlı olmak ve yükümlülükleri yerine getirmek ön koşuldur.

 3. Nasıl Mark Üstat Masonu olabilirim?

  İlk aşamada bu isteğinizi ve kısa adı KVKK olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Açık Rıza’nızı beyan etmeniz ve Başvuru Formu’nu doldurmanız gerekir. Değerlendirmenin en kısa sürede tamamlanabilmesi için ek belge/ler istenebilecektir.

 4. Mark Üstat Masonluğu bir rit midir?

  Rit, Masonik çalışma sistemini ifade eder. Bu çalışmalar ülke genelinde tek veya birden fazla otoritesinin kontrolünde yürütülen, kardeşlerin meslekteki ilerleyişlerini ortaya koyan dereceler sistemidir. Bu açıdan bakıldığında Mark Üstat Masonluğu bir rit değildir.

 5. Mark Üstat Masonluğu bir ritüel midir?

  Ritüel, Masonik çalışma sırasında her derece için ayrı olan, öğretiyi eksiksiz aktarma amaçlı yazılı belgedir. Bu açıdan bakıldığında Mark Üstat Masonları’nın kendi ritüelleri vardır.

 6. Mark Üstat Masonluğu bir nizam mıdır?

  Nizam, çoğunlukla rit yerine, genel olarak da Batı dillerindeki “order” sözcüğüne karşılık gelen “düzen” için kullanılan Osmanlıca bir kavramdır. Mark Üstat Masonluğu, Hürmasonluk içindeki Progresif Masonluk anlayışı içinde en köklü (1769) ve en yaygın (aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30+ ülke) nizamdır.

 7. Mark Üstat Masonluğu muntazam Masonluk mudur?

  Türkiye’de 16 Aralık 1956 tarihinde kurulan HKEMBL tarafından benimsenen ilke ve esaslara uygun Masonluk anlayışı ve bu anlayışa sahip başkaca Büyük Loca’lar “muntazam” tanımı içindedir. Bunlar; patent, inanç, yemin, bağımsızlık ve egemenlik olarak özetlenebilir, sadece erkeklerin tekris edilmesi ile de bütünlenir. HKEMBL, 9 Eylül 1970 tarihinde İngiltere Birleşik Büyük Locası tarafından “muntazam” bir başka ifade ile “düzenli” bir Büyük Loca olarak tanındı.

 8. Mark Üstat Masonluğu, Liberal Masonluk ile aynı mıdır?

  Liberal Masonluk, genel olarak geleneksel Masonluk anlayışının karşıtıdır. Batı dillerinde “eski” anlamına gelen “ancient” sözcüğü ile ifade edilen Masonlar tarafından benimsenen ilke ve esaslara itiraz eden, başta inanç ve sadece erkeklerin tekris edilmesi ilkelerini yok sayan Masonlar için “liberal” ile eşanlamlı tutulan “modernler” tanımı benimsenir. Bu açıdan Mark Üstat Masonluğu tam anlamı ile geleneksel Masonluk anlayışı içindedir.

 9. Mark Üstat Masonluğu dünya Masonluk anlayışının neresindedir?

  Mark Üstat Masonluğu, tıpkı Hürmasonluk gibi hızla değişen dünyada yerini korumakta ve öğretilerini sunmayı yüzyıllardır sürdürmektedir. Her geçen gün sayıları artan bugün 37’yi bulan Bölgesel Büyük Loca’lar, faal olan 1700’den fazla Mark Üstat Mason locaları ile sayıları 45 bini bulan Mark Üstat Masonlar dünyadaki yeri ve ne ölçüde benimsendiğini ortaya koymaktadır. İngiltere’de “ilk Türkçe çalışan” loca, Mark Üstat Mason nizamında çalışan Gallipoli Locası’dır. Bunu Namık Kemal Locası takip ederken, Belçika’da Anadolu Locası’nın kurulacak olması, Türkiye’de de Mark Üstat Masonlar Bölgesel Büyük Locası’nın kuruluşu söz konusudur.

 1. Mark Üstat Masonluk anlayışı ile Hürmasonluk arasında fark var mı?

  Hürmasonluk, Masonluk mesleğinin yegâne getirisi olarak da yorumlanabilecek gelişmeye odaklı ham taşı yontma sembolizması söz konusuyken, Mark Üstat Masonluğu’nda “canlı taş” anlayışı öne çıkar. Mark Üstat Masonları, Ülkü Mabedi yapımında Hürmasonluktaki taş yontma yaklaşımı yerine birer “yaşayan taş” olarak yer alırlar.

 2. Mark Üstat Masonluk anlayışı yakın zamanın bir icadı mıdır?

  Hayır! İskoçya’da Mark Üstat Masonluğu anlayışının varlığına ilişkin en eski kanıtlar 1599’a kadar uzanırken, İngiltere’deki en eski kayıt 1 Eylül 1769 tarihine işaret etmektedir. Hürmasonluk’taki ‘Fellow Craft’ karşılığı Kalfa Derecesi’ne denk gelen Mark Man (Mark Üstadı olmayı ümit edecek kadar ilerleyen) ile ‘Master Mason’ kavramının Türkçe’deki karşılığı Üstat Derecesi’ne denk gelen Mark Master (Mark Üstadı veya Mark Ustası) yüzyıllardır yan yana kullanılmaktadır.

 3. Mark Üstat Masonluğu Türkiye’de HKEMBL rakibi midir?

  Hayır! Kısa adı GLMMM olan Grand Lodge of Mark Master Masons | Mark Üstat Masonları Büyük Locası, 1-3 arası (Çırak, Kalfa, Üstat) Sembolik Dereceler’de çalışan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası (HKEMBL) bir başka ifade ile Türkiye Büyük Locası’nı muntazam Masonluk dünyasında görmekte ve Türk Masonluğu’ndaki tek ve en büyük otorite olarak kabul etmektedir. Öyle ki, üye adaylarında HKEMBL veya muntazam kabul edilen bir Büyük Loca’ya bağlı çalışan bir Loca’nın muntazam üyesi Kardeş olma ön şartını aramaktadır.

 4. Mark Üstat Masonluğu Türkiye’de EKSR TYŞ rakibi midir?

  Hayır! Kısa adı GLMMM olan Grand Lodge of Mark Master Masons | Mark Üstat Masonları Büyük Locası, 4-33 arası Felsefi Dereceler’de çalışan Eski ve Kabul edilmiş Skoç Riti (EKSR) 33. ve sonuncu derecesi Türkiye Yüksek Şûrası’nın bu alanda yegâne hakîm ve amir otoritesi olduğunu kabul etmekte, çalışmalarını da izlemekle yetinmektedir. Progresif Masonluk ve içerdiği nizamlar, benzer noktalar olsa dahi, bu Masonluk anlayışının dereceleri ile ilişkilendirilemez.

 5. Mark Üstat Masonluğu Türkiye’de ÖMBL rakibi midir?

  Hayır! Kısa adı GLMMM olan Grand Lodge of Mark Master Masons | Mark Üstat Masonları Büyük Locası, 1-3 arası (Çırak, Kalfa, Üstat) Sembolik Dereceler’de çalışan Özgür Masonlar Büyük Locası bir başka ifade ile Özgür Masonlar Mahfili’ni muntazam Masonluk dünyasında görmemekte ve Masonik terminoloji ile tanımamaktadır. Ritüelik olmayan konularda iş birliğine ve iletişim içinde olmaya açıktır.

 6. Mark Üstat Masonluğu Türkiye’de Suprem Konsey rakibi midir?

  Hayır! Kısa adı GLMMM olan Grand Lodge of Mark Master Masons | Mark Üstat Masonları Büyük Locası, 4-33 arası Felsefi Dereceler’de çalışan Suprem Konsey’i muntazam Masonluk dünyasında görmemekte ve Masonik terminoloji ile tanımamaktadır. Ritüelik olmayan konularda iş birliğine ve iletişim içinde olmaya açıktır.

 7. Mark Üstat Masonluğu Türkiye’de KMBL rakibi midir?

  Hayır! Kısa adı GLMMM olan Grand Lodge of Mark Master Masons | Mark Üstat Masonları Büyük Locası, kadın Mason’ların varlığını kabul eder ancak Masonik terminoloji ile Kadın Masonlar Büyük Locası’nı tanımamaktadır. Ritüelik olmayan konularda iş birliğine ve iletişim içinde olmaya açıktır.