Mark’ın tarihçesi

Her şeyi anlatan kupür | An article explains every thing

The Grand Lodge of Mark Master Masons for Turkey

Mark Masonluğu’na tarihsel bakış

200 yılın üzerinde bir geçmişe sahip olan Mark Masonluğu, Progresif Nizamların başında yer alır. İngiliz Kardeşlerimizden bazıları, Mark Üstadı derecesinin ortaya çıkışının, 1 Eylül 1769’da, Thomas Dunkerley’e Portsmouth’taki George Tavernası’nda düzenlenen Royal Ark Meclisi tarafından Mark Man ve Mark Master derecelerinin sunulmasını açık olarak iddia etmektedir.

Aberdeen’de bulunan Bon Accord Royal Ark Locası’nın, Londra’da bir Mark Locası kurulması için yasadışı bir Berat vermesi ve bunun Edinburgh’ta bulunan Ulu Büyük Meclis, İngiliz Büyük Locası ve Londra Bon Accord Mark Üstadı Locasını ilgilendiren bir taşkınlığı oluşturduğunu söylemek yeterli olacaktır. Londra’daki Büyük Locadan çıkan bazı kınanabilir yorumlar ve kendi bünyesinde olan Genel Amaçlar Kurulu’nun tavsiyelerine uymayı reddetmesi sonuç olarak 23 Haziran 1856’da Büyük Mark Locasının Londra’da kurulmasına neden olmuştur.

Mark Masonluğu’nun ilk izlerine 10 Mayıs 1865 tarihli ‘Freemasons Magazine and Masonic Mirror’ dergisinde rastlıyoruz.
(Freemasons Magazine and Masonic Mirror, 27 Mayıs 1865, sayfa 405)

Tam bağımsız olarak Mark Üstat Masonlar Nizamında çalışan 18 tane Büyük Loca vardır. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bu bağımsız locaların başında
İngiltere ve Galler ve Bölgeleri ve Denizaşırı Locaları, Finlandiya, Yunanistan, Fransa, Hindistan, İsviçre, Estonya, Togo, Brezilya, Benin, Fildişi Sahili, Güneydoğu Asya artı Avustralya’da beş: Victoria, Doğu Queensland, Batı Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Avustralya ve Kuzey Bölgeleri yer alır.

2019 yılında resmi olarak kurulmuş GLMMM Progresif Masonluk Derneği tarafından yönetilen Nizamların başında Mark Üstat Masonlar nizamı gelir. Türkiye ve Bölgeleri ve Denizaşırı Locaları Mark Üstat Masonlar Büyük Locası olarak başta Türkiye, Kıbrıs ve Türki Cumhuriyetlerde Mark Üstat Masonluğunun kurulması ve gelişmesini hedefler.

Mark’ın Türkiye yolculuğu kitabından alıntı…

Türkiye’de Mark Masonluğu’nun izlerini, Osmanlı dönemindeki Masonluğun henüz ulusal bir hüviyet kazanmadığı ve bağımsız bir Büyük Loca’nın kurulmadığı yıllarda bile görmek mümkündür. Bu yönüyle günümüz Türkiye coğrafyasının, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Britanya dışında Mark Masonluğu’nun çalışıldığı ilk ve en eski ülkelerden birisi olduğu açıktır. Bu tarihin ne kadar eskiye gittiği kesin olarak bilinmese de 27 Mayıs 1865 tarihli Freemasons Magazine and Masonic Mirror dergisinin 405. sayfasında yayınlanan bir haberden; Amerikalı ve İrlandalı kardeşlerin desteği ile İzmir’de, 10 Mayıs 1865 günü bir araya gelen kardeşlerimizin ilk kez tefriş edilen Mark Locası’nda ilk çalışmayı gerçekleştirdiklerini öğreniyoruz. Bu tarih ülkemizdeki Mark Üstat Masonluğu tarihi açısından belgeye dayalı en eski referanstır. Aynı habere göre bu Bölge Locası’nın ilk çalışmasının gündeminde idari konular vardı.[*]

[*] https://masonicperiodicals.org/periodicals/mmr/issues/mmr_27051865/page/13/articles/ar01304/

Historical background of Mark Masonry

Mark Masonry, as a progressive degree, is known to be more than 200 years old, for the wording of the Minutes of a meeting at Portsmouth, England in 1769 indicates that it was not then a new innovation.

Bon Accord R. A. Chapter in Aberdeen in granting an illegal warrant to form a Mark Lodge in London resulted in a furore involving the Grand Lodge of England, Supreme Grand Chapter in Edinburgh and the London Bon Accord Mark Masters’ Lodge. The upshot of this was that some regrettable comments emanating from the Grand Lodge in London and a refusal to act on the recommendations of its own Board of General Purposes, led to founding of the Grand Mark Lodge in London on June 23rd, 1856.

In Turkey the degree appears in 10th May 1865
(Freemasons Magazine and Masonic Mirror, 27th May 1865, page 405)

There are currently 18 autonomous Grand Lodges of Mark Master Masons in the world namely England, Finland, Greece, France, India, Switzerland, Estonia, Togo, Brazil, Benin, Cote d’ Ivoire, Southeast Asia plus five in Australia: Victoria, East Queensland, Western Australia, New Zeeland and South Australia and Northern Territories and Turkey.

Association of GLMMM Progressive Masonry was constituted in 2019 at Istanbul, Turkey. The Order of Mark Master Masons is a leading progressive order followed by The Military and Mystic Order of Akhis. Grand Lodge of Mark Master Masons of Turkey and its Districts and Lodges Overseas promotes the establishment of the order within Turkey, Northren Cyprus and other Turkish speaking countries.

The Grand Lodge of Mark Master Masons for Turkey

The Grand Lodge of Mark Masters for Turkey (American Constitutions) was held in the Masonic rooms, Smyrna, on the 10th May, the two chapter rooms being specially decorated. The report of the Committee of General Purposes showed considerable progress in this degree, under the auspices of American brethren. The lodge of instruction at Constantinople is now chiefly under the direction of brethren from the United States and Ireland. A Grand Stewards’ Lodge had been chartered further to develop the ritual working. Bro. C. G. Carrer, L.L.D., P.M. Nos. 2 and 4, was elected G.M. for the ensuing year. Bro.Langdon, of Now York, of No. -4-, D.G.M. The G.M. was in-stalled with due solemnity, and proceeded to nominate his officers for the ensuing year, and announced his intention of grantingtwo warrants for Egypt. A special vote of thanks to Bro. HydeClarke, tho P.G.M., was voted, directed to be drawn up onvellum, signed by the members of Grand Lodge, and presentedto him. A vote of thanks was passed to Bro. Green, of Cincinnati, Ohio, W.M. of No. 5 and P.D.G.M. Bro. the Rev. Albert Long, of Concord Lodge and Chapter, New Hampshire, was admitted under the Constitutions as a member of Grand Lodge and appointed Grand Chaplain.