Progresif Masonluk ve Progresif Nizamlar hakkında sıkça sorulan sorular…
 1. Progresif Masonluk nedir?

  “Progresif Masonluk hiç şüphesiz ki ilerlemeye açık, Hürmasonluk anlayışının temel ilkelerini ve başlangıcından bu yana süregelen prensiplerini aynen benimser. Landmarklar değiştirilemez. Bunlarda değişiklik yapılamaz, eksiltilemez ve arttırılamaz. Progresif Masonluk anlayışının “ilerici” olması, Hürmasonluk yapısının bu özelliklerine bir yollama anlamına da gelmez.”

  Mackey’s Encyclopedia of Freemasonry

 2. Kimler Progresif Mason olabilir?

  Progresif Masonluk çatısı altında yer alan tüm Nizam’lar, Masonik terminoloji ile muntazam kabul edilen bir Büyük Loca’ya bağlı çalışan Loca’larda Üstat Derecesi alan tüm muntazam Kardeş’lere açıktır. Batı dillerindeki “Order” kavramına karşılık olan bu Nizam’lar, birbirinden çok farklı inanç ve kültürlere sahip Mason’lara eşsiz deneyimler sunar, mevcut kardeşlik bağlarını geliştirmek ve yeni dostluklar kurmak için olanak yaratır.

 3. Progresif Masonluk bir rit midir?

  Rit, Masonik çalışma sistemini ifade eder. Bu çalışmalar ülke genelinde tek veya birden fazla otoritenin kontrolünde yürütülen, kardeşlerin meslekteki ilerleyişlerini ortaya koyan dereceler sistemidir. Bu açıdan bakıldığında Progresif Masonluk bir rit değildir. İçinde İngiltere’de Order of Knights Beneficent of the Holy City ve Fransa’da da Chevalier bienfaisant de la Cité Sainte olarak tanınan Nizam’lar ile iç içe olan Rectified Scottish Rite (Rektifiye Skoç Riti) gibi Masonik sistemleri de barındırmaktadır.

 4. Progresif Masonluk bir ritüel midir?

  Ritüel, Masonik çalışma sırasında her derece için ayrı olan, öğretiyi eksiksiz aktarma amaçlı yazılı belgedir. Bu açıdan bakıldığında; Progresif Masonluk çatısı altında çalışan tüm nizamların kendilerine özgü ritüelleri vardır.

 5. Progresif Masonluk bir nizam mıdır?

  Nizam, ezoterik inisiyatik çoğunlukla rit yerine, genel olarak da Batı dillerindeki “order” sözcüğüne karşılık gelen “düzen” için kullanılan Osmanlıca bir kavramdır. Progresif Masonluk; muntazam Hürmasonluk dünyasında yer alan,  birbirinden çok farklı inanç ve kültürlere sahip Mason’ların hem yeni deneyimler edinmek hem de kardeşlik bağlarını pekiştirmek için üye oldukları pek çok nizamı barındırmaktadır.

 6. Progresif Masonluk Türkiye’de muntazam mıdır?

  Progresif Masonluk tıpkı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Hürmasonluk anlayışının temel ilkelerini ve başlangıcından bu yana süregelen prensiplerini aynen benimser. HKEMBL tarafından benimsenen ilke ve esaslara uygun bir anlayış ile çalışır. Landmarkların değiştirilemez olduğunu kabul ve beyan eder. Bunlarda değişiklik yapılamayacağı, eksiltilemeyeceği ve arttırılamayacağı öğretisi içindedir.

 7. Progresif Masonluk ile Hürmasonluk arasında fark var mı?

  Hürmasonluk, Masonluk mesleğinin yegâne getirisi olarak da yorumlanabilecek gelişmeye odaklı ham taşı yontma sembolizması söz konusudur. Progresif Masonluk’taki her nizam üyelerine farklı ve eşsiz deneyimler sunar. Söz gelişi Mark Üstat Masonluğu’nda “canlı taş” anlayışı öne çıkar. Mark Üstat Masonları, Ülkü Mabedi yapımında Hürmasonluktaki taş yontma yaklaşımı yerine birer “yaşayan taş” olarak yer alırlar.

 8. Progresif Masonluk’da Türkçe çalışan Nizam var mı?

  Elbette! Her ne kadar Batı dillerinde çalışan Nizam’lar çoğunlukta olsa da Mark Üstat Masonlar Nizamı ve Royal Ark Mariner Nizamı, İngiltere’de Türkçe de çalışmaktadır.

 9. Progresif Masonluk’taki belli başlı Nizam’lar nelerdir?

  Progresif Masonluk çatısı altında mevcut olan çoğunluğu İngilizce çalışan Nizam’lar arasında; Ancient and Honourable Fraternity of Royal Ark Mariner, Ancient and Masonic Order of the Scarlet Cord, Grand Conclave Order of the Secret Manitor, Grand Council of Allied Masonic Degrees, Grand Council of Royal and Select Masters, Grand Imperial Conclave Red Cross of Constantine, Order of Mark Master Masons, Grand Prior Knights Beneficent of the Holy City, Great Priory Order of Malta, Great Priory of the Temple ilk akla gelenlerdir. Araştırıldığında bu listede olmayan, ilginizi çekebilecek nizamlar ile karşılaşmanız olasıdır.

 10. Progresif Masonluk dünya Masonluk anlayışının neresindedir?

  Progresif Masonluk, tıpkı Hürmasonluk gibi hızla değişen dünyada yerini korumakta ve öğretilerini sunmayı yüzyıllardır sürdürmektedir. İngiltere’de Order of Knights Beneficent of the Holy City ve Fransa’da da Chevalier bienfaisant de la Cité Sainte olarak tanınan Nizam’lar Rectified Scottish Rite (Rektifiye Skoç Riti) ile iç içe olduğu gibi Amerika’daki York Riti de Royal Arch, Cryptic Masonry ve Knights Templar Nizam’larını barındırmakta hatta yönetmektedir. İskoçya ve İrlanda’daki kardeşlerin Mark Master Masons Nizamı ile bağlantılı Holy Royal Arch’a katılmaları teşvik konusuyken, İngiltere’de UGLE Büyük Görevliler’inin nizamlarda da unvan sahibi olmaları sıklıkla rastlanan bir durumdur. Ayrıca pek çok nizam aynı binayı ve mabetleri kullanmaları da “aynı çatı” altında olduklarının kanıtıdır.

 11. HKEMBL'den istifa, Progresif Masonluğu nasıl etkiler.

  HKEMBL’den istifa ettiğinizde ya da herhangi bir sebepten dolayı ilişkinizin kesilmesi durumunda GLMMM Progresif Masonluk Derneğinde bulunan üyeliğinizi eşzamanlı olarak kaybedersiniz.

  Fakat Türkiye obediyansı dışında Muntazam bir mason locasına bağlıysanız (İngiltere Büyük Locası – UGLE ya da UGLE’nin tanıdığı Büyük Loca altında çalışan bir loca da üyeliğiniz varsa) Progresif Masonluğa Türkiye’de devam edebilirsiniz.

  HKEMBL’den den istifa ettiğinizde ya da herhangi bir sebepten dolayı ilişkinizin kesilmesi durumunda Türkiye obediyansı dışında Muntazam bir mason locasına devam ediyorsanız (İngiltere Büyük Locası – UGLE ya da UGLE’nin tanıdığı Büyük Loca altında çalışan bir loca da üyeliğiniz varsa) Progresif Masonluğa Türkiye’de devam edebilirsiniz.

 12. Progresif Masonluk Türkiye’de HKEMBL tarafından yürürülen çalışmalara nasıl bakar?

  Muntazam Masonluk anlayışı sebebi ile genel olarak olumlu bakar. Türkiye’deki Progresif Masonik Nizamlar, 1-3 arası (Çırak, Kalfa, Üstat) Sembolik Dereceler’de çalışan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası (HKEMBL) bir başka ifade ile Türkiye Büyük Locası’nı muntazam Masonluk dünyasında görmekte ve Türk Masonluğu’ndaki tek ve en büyük otorite olarak kabul etmektedir. Öyle ki, üye adaylarında HKEMBL veya muntazam kabul edilen bir Büyük Loca’ya bağlı çalışan bir Loca’nın muntazam üyesi Kardeş olma ön şartını aramaktadır.

 13. Progresif Masonluk ve HKEMBL ilişkisi nedir?

  GLMMM Progresif Masonluk derneğine, Muntazam Masonlukta Üstat derecesini almış her Kardeş üye olabilir. ‘Çırak-Kalfa ve Üstat’ derecelerinin Türkiye’deki tek otoritesi HKEMBL‘dir.

  Progresif Masonluğa girebilmek için Kardeşlerimizin, HKEMBL’de veya İngiltere Büyük Locası (UGLE) ya da UGLE’nin tanıdığı Büyük Loca altında çalışan bir locada aktif üyeliğinin bulunması gerekir.

  HKEMBL’nin websitesinden ‘Masonluk Nedir ?’ başlığında yayınlanan paragraf şöyledir:
  ” Masonluk toplumsal değil, bireysel bir öğretidir. Mesajlarını mensuplarına, en üst düzeyde bir fikir özgürlüğünü sağlayacak biçimde, semboller vasıtasıyla verir. Üyelerini, toplu ya da tek tek, bir kanaat veya fikri kabul etmeye ve açıklamaya asla zorlamaz. Her üye Masonluğun temel ilkeleri ışığında izleyeceği yolu, kendi aklı ve vicdanıyla saptar.

  Dolayısıyla HKEMBL’nin bu açıklamasında, kendi mensubu olan Hürmason bir Kardeşimizin Üstat derecesini aldıktan sonra Hakikati arama yolculuğuna devam edeceği Progresif Masonluk ya da EKSR üyeliklerine karışmayacağı ya da  karışamayacağı bir gerçektir.

Türkiye’de Progresif Masonluk
 1. Progresif Masonluk yakın zamanın bir icadı mıdır?

  Hayır! Progresif Masonluk nizamları arasında en çok tanınan aşağıdaki nizamların 1099 ile 1873 arası değişen kuruluşlarına bakıldığında en genç olanının bile neredeyse 150 yıllık

  geçmişe sahip olduğu görülecektir. Bu nizamlardan Ancient and Honourable Fraternity of Royal Ark Mariner 1871, Ancient and Masonic Order of the Scarlet Cord 1889, Grand Conclave Order of the Secret Manitor 1778, Grand Council of Allied Masonic Degrees 1865, Grand Council of Royal and Select Masters 1873, Grand Imperial Conclave Red Cross of Constantine 1780, Grand Lodge of Mark Master Masons 1769, Grand Prior Knights Beneficent of the Holy City 1778, Great Priory Order of Malta 1099, Great Priory of the Temple 1118 yılından bugüne ezoterik inisiyatik çalışmalarını sürdürmektedir.

 2. Progresif Masonluk, Liberal Masonluk ile aynı mıdır?

  Liberal Masonluk, genel olarak geleneksel Masonluk anlayışının karşıtıdır. Batı dillerinde “eski” anlamına gelen “ancient” sözcüğü ile ifade edilen Masonlar tarafından benimsenen ilke ve esaslara itiraz eden, başta inanç ve sadece erkeklerin tekris edilmesi ilkelerini yok sayan Masonlar için “liberal” ile eşanlamlı tutulan “modernler” tanımı benimsenir. Kimi kaynaklarda kadınların tekris edilmesi ve/veya kadın-erkek Masonların birlikte çalışması fikrini benimseyen Co-Masonry olarak da tanımlanmakltadır. Bu açıdan Progresif Masonluk, bu yaklaşımları benimsemez, tam anlamı ile geleneksel Masonluk anlayışı içinde yer alır.

 3. Progresif Masonluk Türkiye’de EKSR TYŞ tarafından yürürülen çalışmalara nasıl bakar?

  Muntazam Masonluk anlayışı sebebi ile genel olarak olumlu bakar. Türkiye’deki Progresif Masonik Nizamlar, 4-33 arası Felsefi Dereceler’de çalışan Eski ve Kabul edilmiş Skoç Riti (EKSR) 33. ve sonuncu derecesi Türkiye Yüksek Şûrası’nı bu alanda yegâne hakîm ve amir otoritesi olduğunu kabul eder, ezoterik inisiyatik çalışmalarını da izlemekle yetinir. Progresif Masonluk ve içerdiği nizamlar, benzer noktalar olsa dahi, bu Masonluk anlayışının dereceleri ile ilişkilendirilemez.

 4. Progresif Masonluk ve EKSR ilişkisi nedir?

  Progresif Masonluğun ve içerdiği Nizamların hiçbiri ESKİ ve KABUL EDİLMİŞ SKOÇ RİTİ’inde çalışılan derecelerle ilişkilendirilemez. Masonik Nizamlar, bir Rit veya Ritin dereceleri değildir.

  Geçmişte Royal Arch’ı, EKSR’deki 13 ve 14. derecelere benzediği gerekçesiyle engellemeye çalışan ESKİ ve KABUL EDİLMİŞ SKOÇ RİTİ’nin Türkiye’deki otoritesi TÜRKİYE FİKİR VE KÜLTÜR DERNEĞİ üyeleri, Spekülatif Masonluğun doğduğu İngiltere’deki masonik yapılanmayı referans almalıdır.

 5. Progresif Masonluk Türkiye’de ÖMBL tarafından yürütülen çalışmalara nasıl bakar?

  Progresif Masonluk anlayışı genel olarak muntazam Masonluk dünyasının ilke ve esaslarını benimser.  Türkiye’deki Progresif Masonik Nizamlar, 1-3 arası (Çırak, Kalfa, Üstat) Sembolik Dereceler’de çalışan Özgür Masonlar Büyük Locası bir başka ifade ile Özgür Masonlar Mahfili’ni Muntazam Masonluk dünyasında görmediği için Masonik terminoloji ile tanımamaktadır. Ritüelik olmayan konularda iş birliğine ve iletişim içinde olmaya açıktır.

 6. Progresif Masonluk Türkiye’de Suprem Konsey tarafından yürütülen çalışmalara nasıl bakar?

  Progresif Masonluk anlayışı genel olarak muntazam Masonluk dünyasının ilke ve esaslarını benimser. . Türkiye’deki Progresif Masonik Nizamlar, 4-33 arası Felsefi Dereceler’de çalışan Suprem Konsey’i muntazam Masonluk dünyasında görmediği için Masonik terminoloji ile tanımamaktadır. Ritüelik olmayan konularda iş birliğine ve iletişim içinde olmaya açıktır.

 7. Progresif Masonluk Türkiye’de KMSK tarafından yürütülen çalışmalara nasıl bakar?

  Progresif Masonluk anlayışı genel olarak muntazam Masonluk dünyasının ilke ve esaslarını benimser. Türkiye’deki Progresif Masonik Nizamlar, 4-33 arası Felsefi Dereceler’de çalışan Kadın Masonlar Suprem Konseyi’ni muntazam Masonluk dünyasında görmediği için Masonik terminoloji ile tanımamaktadır. Ritüelik olmayan konularda iş birliğine ve iletişim içinde olmaya açıktır.

   

 8. Progresif Masonluk Türkiye’de KMBL tarafından yürütülen çalışmalara nasıl bakar?

  Progresif Masonluk anlayışı genel olarak muntazam Masonluk dünyasının ilke ve esaslarını benimser. Türkiye’deki Progresif Masonik Nizamlar, kadın Mason’ların varlığını kabul eder ancak Masonik terminoloji ile Kadın Masonlar Büyük Locası’nı tanımaz. Ritüelik olmayan konularda iş birliğine ve iletişim içinde olmaya açıktır.

Nasıl Mason olunur?
 1. Nasıl Mason Olunur?

  Türkiye’de Muntazam Mason olabilmek için Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’ne belirli işlemlerin tamamlanması ile yeni üye alınır. Yeni üyelerin; yasa ve tüzüklerde belirtilen niteliklere uygun, Tanrı’ya inanan, hür, belli bir kültür seviyesine sahip, aydın, çevresinde iyi tanınan, iyi ahlaklı, namuslu, dürüst, şerefli ve çalışkan kişiler arasından seçilmesine dikkat edilir. Bu nedenle adaylar ancak özenle incelendikten sonra dernek üyeliğine kabul edilirler. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

 2. Temel Kavramlar ve Bilgiler

  Masonluk, Tanrı’ya inanç temeli üzerine kurulu ezoterik ve inisiyatik bir kardeşlik kurumudur. İnsanlar arasında sevginin, toleransın ve kardeşliğin hüküm sürmesini; insanlığın hürriyet, barış, adalet ve huzur içinde gelişmesini hedefleyen Masonluk, ortak bir insanlık ülküsünün gerekliliğini kabul eder. Bu ülkünün gerçekleşmesi için insan kişiliğine saygıyı, bütün insanların iyiliğine çalışmayı, bireyin özgürlüğü ve ahlaki sorumluluğunu, insanların hak ve ödev eşitliğini, bilime saygıyı temel ilkeler olarak benimser. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

 3. Masonluğun Temel Prensipleri

  Progresif Masonlar olarak üyelerini Üstat Mason derecesini Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’ndan almış tüm Kardeşler şu hususları temel ilkeleri olarak kabul eder:

  1- Masonluk Yüce Varlık’a inanan bir Kardeşlik Kurumu’dur. Masonluk, çalışmalarını Hakikat’in araştırılması yolunda yoğunlaştırır.

  Devamı için buraya tıklayınız.

  Cart