Dul Kadının Kesesi

Mark Üstat Masonlar ve aileleri için Masonik Hasenat Sandığı | Masonic Charitable Foundation (pek yakında)

Masonik Hasenat Sandığı, Mark Üstat Masonlar ve aileleri ile yakınları için başta sağlık konuları olmak üzere eğitim gibi toplum yararına konularda daha iyi koşulları oluşturmayı amaçlar.

Masonların, ailelerinin ve yakınlarının bağışları ile var olan bu yapı, dünyada en güçlü hayır ve yardım kurumlarından biridir.

Sandık, nasıl yardım ediyor?

Sandık; Kardeşlerimiz başta olmak üzere eşleri ve hayat arkadaşları, geride bıraktıkları dul hemşireler, çocukları ve torunları için çok çeşitli yardım ve destek önerileri sunar. Bu yardım ve destekler çoğunlukla sağlık, barınma veya aile ile ilgili diğer gereksinimleri karşılamaya yönelik mali ve/veya mali olmayan yardımları içerir.

Mali konular

Günlük maddi gereksinimlerin karşılanması
Olağan dışı durumlara çözüm getirilmesi
Cenaze
Küçük ev onarımları

Sağlık giderleri

Tıbbi tedaviler
Diş tedavileri
Yaşlıların yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik destekler
Danışmanlık

Aile – Eğitimi devam eden çocuklar

Temel eğitim ve/veya öğretim giderleri
Gençlere yönelik burs, seyahat ve konaklama olanakları sunulması
Spor, müzik veya sahne sanatlarında yetenekli gençlerin desteklenmesi

Aile – Yetişkinlerin bakımı

Yatılı bakım evleri, gündüz bakım evleri ve barınma hizmetleri
Geçici hemşire ve/veya refakatçi-bakıcı hizmetleri

Çözüm odaklı yardım

Destek Ekibi, gerek duyurlan alanlarda sunulan ve sunulabilecek her türlü yardım için KVKK uyarınca gizli ve tarafsız ilkelerine uygun olarak rehberlik hizmetleri sunar. Yerel yönetimlerin bu alanda mevcut hizmetleri için yol gösterir, başvuru süreçlerinde yardımcı olur. Çözüm odaklı hizmetlerini gelen taleplere göre farklı sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak geliştirmeyi de amaçları arasında görür.

Nasıl başvurulur?

Sandık’tan yararlanabilmek için T. Progresif Masonluk Nizamları Derneği’ne e-posta veya  whatsapp mesajı ile başvurabilirsiniz.

Çalışmalarımızı web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

    X
    X
    X