Toplantılar

04Ağu19:0021:00TAHSİS TÖRENİ ve İS'AD TÖRENİCONSECRATION CEREMONY & INSTALLATION CEREMONY

482023

Ağustos ayının 4. günü

Tahsis Töreni & İs’ad Töreni

27122023

Aralık ayının 4. Çarşamba günü

2. Olağan toplantı ve İlerleyiş Töreni

2442024

Nisan ayının 4. Çarşamba günü

3. Olağan toplantı ve İlerleyiş Töreni

25092024

Eylül ayının 4. Çarşamba günü

4. Olağan toplantı ve İlerleyiş Töreni

25122024

Aralık ayının 4. Çarşamba günü

5. Olağan toplantı ve İs’ad Töreni

september 2024

25sep19:0023:004. OLAĞAN TOPLANTI ve İLERLEYİŞ TÖRENİ4th REGULAR MEETING & ADVANCEMENT CEREMONY

december 2024

25dec19:0023:005. OLAĞAN TOPLANTI ve İS'AD TÖRENİ5th REGULAR MEETING & INSTALLATION CEREMONY

    X
    X
    X