Loca amblemi ve öyküsü

ADALET  MARK LOCASI AMBLEMİ ve ÖYKÜSÜ

Türkiye’nin Mark nizamındaki ikinci locası olan Adalet Mark Üstat Masonlar Locası No.2 amblemi, tıpkı kendisinden önce kurulan ve sonrasında da kurulacak Mark localarında olduğu gibi, ilk bakışta neden var olduğunu ifade edecek biçimde tasarlandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yıldönümü’nde, 4 Ağustos 2023 tarihinde kurulan ve Türk Masonluğu’na değer katan Adalet MÜM Locası ile toplumun refahı ve yücelmesi için en önemli konunun adalet olduğunu hatırlatıldı.

Mark nizamının en önemli figürü olan Kilittaşı, adalet kavramını sembolize edene teraziyi taşıyan kaide olarak konumlandırıldı, başka bir ifade ile adaletin temel taşı olarak betimlendi. Kilittaşı şeklinin içinde ve üst tarafında “kemer” formundaki yarım daire içinde ADALET yazılıdır. Bu yazının hemen altındaki daire şeklinin içindeki İbranice harfler masonluğun ikonik değerlerinden biri, belki de birincisi olan Süleyman Mabedi’ne yollama içerir. Latin alfabesi ile H.T.W.S.S.T.K.S. harflerinin anlamı; Hiram Tyrian Widow’s Son Sent to King Solomon yani Dul Kadının Oğlu Surlu Hiram Kral Süleyman’a Yolladı. Mabetin yapımındaki en önemli mimari unsurun kemeri taşıyan kilittaşı olduğu vurgusu çok güçlüdür. Kilittaşı’nın üzerindeki kulpun her iki yanı, “başarı” ve “zafer” sembolü olarak genel kabul gören defne dalları ile bezelidir. Altta ise locanın adı ve matriküldeki sıra numarası bilgisi yer alır.

Roma Hukuku’ndan güzümüze ulaşan FIAT JUSTITIA RUAT COELUM anlayışını “Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun” ifadesi karşılar. Türkiye’nin Adalet Sistemi’nde ise bu yaklaşımı, bir ölçüde, “Adalet mülkün temelidir” cümlesi yansıtır. Burada “mülk” devlet anlamına gelir. Adalet kavramı bir bütün olarak ele alındığında “devlet” ve “hukuk” kavramları ile iç içe olduğu da görülecektir. Bunu toplumsal “barış” ile de zenginleştirmek mümkündür. Özet olarak; insana ait hakların bütününü ifade eder ve masonluk mesleğinin de en değerli kavramlarından biri olarak öne çıkar. Masona düşen de önce insan olmak, insanı korumak ve haklarını savunarak onları yüceltmektir.

Adalet MÜM Locası No.2 için benimsenen de tam olarak bu anlayıştır.

    X
    X
    X