Envar görevlileri

2023-2024

W.Bro. | Muh∴ Hakan Türkkuşu K Primus Worshipful Master | Kurucu Üstad-ı Muhterem

Bro. Enver Cavit Kannur K Birinci Nazır | Senior Warden

Bro. B.K. K İkinci Nazır | Junior Warden

Bro. Sinan Zeylan K Üstat Gözetici | Master Overseer

Bro. Bülent Müftüoğlu K Birinci Gözetici | Senior Overseer

Bro. Kurtuluş Sarak K İkinci Gözetici | Junior Overseer

W.Bro. | Muh Eddie Ertan K Duahan | Chaplin

W.Bro. | Muh Mahir Kılıç K Hazine Emini | Treasurer

Bro. Cevat Sezgin Ekren K Mark Sicil Üstadı | Registrar of Marks

W.Bro. | Muh Hakan Türkkuşu K Sekreter | Secretary

Bro. Oğuz Sander K Tören Üstadı | Director of Ceremonies

W.Bro. | Muh Mahir Kılıç K Hayır Üstadı | Almoner

Bro. Ercan Yurdagül K Hasenat Emini | Charity Steward

Bro. Emin Balkıs K Birinci Muhakkik | Senior Deacon

Bro. Cevat Sezgin Ekren K İkinci Muhakkik | Junior Deacon

Bro. Eray Yurdagül K Dahili Muhafız | Inner Guard

Bro. Eren Aslan Ertan K Gözcü | Tyler

W.Bro. | Muh Ergün Yurdagül K Bir Önceki Üstad-ı Muhterem | Immediate Past Master

Zeytindalı Mark Üstat Masonlar Locası No.3 için hizmet eden görevli kardeşlerimiz...
    X
    X
    X