Toplantılar

04Ağu19:0021:00TAHSİS TÖRENİ ve İS'AD TÖRENİCONSECRATION CEREMONY & INSTALLATION CEREMONY

482023

Ağustos ayının 4. günü

Tahsis Töreni & İs’ad Töreni

16112023

Kasım ayının 3. Perşembe günü

2. Olağan toplantı ve İlerleyiş Töreni

15022024

Şubat ayının 3. Perşembe günü

3. Olağan toplantı ve İlerleyiş Töreni

20062024

Haziran ayının 3. Perşembe günü

4. Olağan toplantı ve İlerleyiş Töreni

21112024

Kasım ayının 3. Perşembe günü

5. Olağan toplantı ve İs’ad Töreni

june 2024

20jun19:0023:004. OLAĞAN TOPLANTI ve İLERLEYİŞ TÖRENİ4th REGULAR MEETING & ADVANCEMENT CEREMONY

november 2024

21nov19:0023:005. OLAĞAN TOPLANTI ve İS'AD TÖRENİ5th REGULAR MEETING & INSTALLATION CEREMONY

    X
    X
    X