İlk hitap | Açılış konuşması

ZEYTİNDALI MARK ÜSTAT MASONLAR LOCASI No.3

TAHSİS TÖRENİ

İlk hitap | Açılış konuşması

Kurucu Üstad-ı Muhterem Muh∴ Hakan Türkkuşu K∴

Değerli Mark Kardeş’lerim,

Türkiye’deki ilk Mark Locası Cumhuriyet’in kuruluşunun üzerinden sayılı gün geçmedi ki, Türk Masonluğu’na 2 (İKİ) matrikül numarası ile Adalet ve 3 (ÜÇ) matrikül numarası ile Zeytindalı Mark localarını kazandırmanın kıvancını paylaşıyorum. Bu başarıda her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, kararlılıkla ilerlemenin mükafatı da pek yakında kuruluş işlemlerini tamamlayacağımız Mark Üstat Masonlar Türkiye Büyük Locası olacak. Mark Üstat Masonlar Türkiye Büyük Locası, Türkiye’deki yedinci masonik yapı olarak yerini alacak. Bu oluşum ile Türkiye’nin masonluk tarihinde yeni bir sayfa değil, yepyeni bir cilt açılacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yıldönümü’ne yakışan bir değer taşımasına özen gösterilen her Mark locası hür masonluk yolunda ilerleyen tüm üstat kardeşimize açık olacak. Osmanlı İmparatorluğu devrinde Mark localarının kurulduğu ve kardeşlerin bu localarda çalıştıkları konuya ilgi duyan kardeşlerimizce malumdur. Buradaki çalışmalar da bir anlamda “malumu ilan” etmekten, var olanı günümüz koşullarına uyarlamaktan ibarettir. Türk Masonluk anlayışında çok müstesna bir yeri olan Tanju Koray kardeşimizin vaktiyle ifade ettiği “Mark Mason Töreni Kalfa Derecesi’ne ek olarak yeniden konulması gerekir” sözleri çok önemlidir. Burada anahtar sözcük “yeniden” ifadesidir ve bu vurgu bile bir dönem Mark’ın var olduğunun hatta çalışıldığının delili olmasa da “delil başlangıcı” niteliği ile çok değerlidir.

Zeytindalı MÜM Locası, İzmir Vadisi’nde, Ege Bölge Büyük Locası altında çalışacak. Keza Adalet MÜM Locası da Ankara merkezli olup Anadolu’yu kucaklayacak. Cumhuriyet ise İstanbul’da, MÜM TBL ile dirsek teması içinde olacak.

Otonom olarak kurulacak bu Büyük Loca, Türkiye’de Mark nizamının yegane hakim otoritesi konumunda olacak ve bağımsız çalışacak. Bu yapılanmanın temel taşı olan Tüm Progresif Masonluk Nizamları Derneği ise sadece Mark değil, kuruluş tüzüğünde belirtilen diğer nizamların da hamisi olacak.

Yaşananlara yeni bakış açısı katacak ve sorunlara belli ölçüde çözüm de sunacak Mark, kardeşlere iyilikler getirsin…

DİLERİZ ÖYLE OLSUN!

    X
    X
    X