Envar görevlileri

2023-2024

W.Bro. | Muh∴ Ergün Yurdagül K Primus Worshipful Master | Kurucu Üstad-ı Muhterem

Bro. Oğuz Sander K Birinci Nazır | Senior Warden

Bro. Cevat Sezgin Ekren K İkinci Nazır | Junior Warden

W.Bro. O.G. K Üstat Gözetici | Master Overseer

Bro. Ercan Yurdagül K Birinci Gözetici | Senior Overseer

W.Bro. | Muh∴ Enver Kannur K İkinci Gözetici | Junior Overseer

W.Bro. | Muh Eddie Ertan K Duahan | Chaplin

Bro. ℜ K Hazine Emini | Treasurer

Bro. Metin Kılıç K Mark Sicil Üstadı | Registrar of Marks

Bro. Hakan Türkkuşu K Sekreter | Secretary

Bro. Metin Kılıç K Tören Üstadı | Director of Ceremonies

W.Bro. | Muh Mahir Kılıç K Hayır Üstadı | Almoner

Bro. Eray Yurdagül K Hasenat Emini | Charity Steward

Bro. Eray Yurdagül K Birinci Muhakkik | Senior Deacon

Bro. Kurtuluş Sarak K İkinci Muhakkik | Junior Deacon

Bro. Eren Aslan Ertan K Dahili Muhafız | Inner Guard

Bro. Enis Rıfat K Gözcü | Tyler

W.Bro. | Muh Eddie Ertan K Bir Önceki Üstad-ı Muhterem | Immediate Past Master

Cumhuriyet Mark Üstat Masonlar Locası No. 1 için hizmet eden görevli kardeşlerimiz...
    X
    X
    X