Loca amblemi ve öyküsü

 

 

CUMHURİYET  MARK LOCASI AMBLEMİ ve ÖYKÜSÜ

Türkiye’nin Mark nizamındaki ilk locası olan Cumhuriyet Mark Üstat Masonlar Locası No.1 amblemi de tıpkı locanın kendisi gibi özenli ve titiz bir çalışmanın sonucudur. Türkiye Cumhuriyet’inin 100. Kuruluş Yıldönümü’nde, 30 Mayıs 2023 tarihinde, çalışmalarına başlayan Cumhuriyet Mark Üstat Masonlar Locası | Mark Master Masons Lodge, matrikül numarasından da anlaşılacağı gibi “otonom” bir yapıya sahiptir, yani bağımsızdır. Bu bağımsızlık anlayışı loca amblemine de Türk Bayrağı ile yansır.

Türk bayrağının al rengi ya da kan kırmızısı amblemin zeminini oluşturur. Genel anlamda daire, “mükemmellik” sembolüdür. Masonlukta ise özel olarak varlığın devamını, ruhun ölümsüzlüğünü simgeler. Daire, sadece Üstat Derecesi avandalığı olan pergel ile çizilebilir. Daire şeklinin sınırını belirleyen çember ise başladığı noktaya geri dönüşü ile insan yaşamının başlangıcını, gelişimini ve sona ermesini anlatır. Her ne kadar tam olarak nerede başlayıp nerede bittiği bilinemese de sürekliliğe ve devamında da sürdürülebilirliğe güçlü bir yollama yapar.

Bu dairenin içinde Mark Üstat Masonlar’ın alamet-i farikası olan Kilittaşı formu yeralır. Bu form; altı düz, kenarları sola ve sağa eğik, üst kısmı ise bir yay şeklindedir. Bilinen tüm geometrik şekillerden farklıdır ve bütünüyle kendine özgüdür. Mimaride ise kemeri birleştiren ve kilit görevi yapan çok önemli bir unsurdur. Sadece taştan yontulur ve usulünce hazırlanır. O olmadan kemer tamamlanamaz, tamamlanamayan kemerin üzerine yük bindirilmez dolayısıyla yapı yükselemez. Bu bir mabetse işler durur, ta ki aranan kilittaşı bulununcaya kadar. Kilittaşı alegorisi, önemi ve vazgeçilmezliği sebebi ile Kutsal Kitap’ta da bahse konu olur.

Kilittaşı şeklinin içinde üst kısmı kuzeye bakan yarım daire, farklı bir ifade ile “kemer” formundaki CUMHURİYET yazısının bulunduğu aynı kırmızı renkteki daire şeklindeki kuşak, ülkemizin bir “cumhuriyet” olduğunu ifade eder. Aynı kuşağın altındaki No.1 yazısı ise locanın “ilk” olduğunu gösterir. En altta ise Roma rakamları ile Mark dünyasında yerini aldığı 2023 tarihi kazılıdır.

Amblemin tam ortasında, tıpkı Türk Bayrağı’nda olduğu gibi beyaz renklerde Ay ve Yıldız vardır…

Masonik açıdan; beyaz renk saflığın, hilal şeklinde resmedilen Ay figürü ezoterik anlayışlarda önemli bir yeri olan tefekküre bir yollama barındırırken beş köşeli Yıldız ise hemen hemen tüm gelenek ve inanç sistemlerinde insan sembolü olarak kabul görür.

(∇) Bir Mason’un bilmesi gereken (1-3) Semboller | Simgeler | Kavramlar kitabı, sayfa 62

    X
    X
    X