Toplantılar

30May19:0021:00TAHSİS TÖRENİ ve İS'AD TÖRENİCONSECRATION CEREMONY & INSTALLATION CEREMONY

30052023

Mayıs ayının son salı günü

Tahsis Töreni & İs’ad Töreni

10102023

Ekim ayının 2. Salı günü

2. Olağan toplantı ve İlerleyiş Töreni

9012024

Ocak ayının 2. Salı günü

3. Olağan toplantı ve İlerleyiş Töreni

14052024

Mayıs ayının 2. Salı günü

4. Olağan toplantı ve İlerleyiş Töreni

8102024

Ekim ayının 2. Salı günü

5. Olağan toplantı ve İs’ad Töreni

october 2023

10oct19:0023:002. OLAĞAN TOPLANTI ve İLERLEYİŞ TÖRENİ2nd REGULAR MEETING & ADVANCEMENT CEREMONY

january 2024

09jan19:0023:003. OLAĞAN TOPLANTI ve İLERLEYİŞ TÖRENİ3rd REGULAR MEETING & ADVANCEMENT CEREMONY

may 2024

14may19:0023:004. OLAĞAN TOPLANTI ve İLERLEYİŞ TÖRENİ4th REGULAR MEETING & ADVANCEMENT CEREMONY

october 2024

08oct19:0023:005. OLAĞAN TOPLANTI ve İS'AD TÖRENİ5th REGULAR MEETING & INSTALLATION CEREMONY

    X
    X
    X
    X