Büyük Üstat mesajı

TÜRKİYE MARK ÜSTAT MASONLAR BÜYÜK LOCASI

BÜYÜK ÜSTAT MESAJI

 

Çok değerli üstat kardeşlerim,

Dünya masonluğunda en çok tanınan ve çok sayıda muntazam masonu kucaklayan Mark Üstat Masonlar nizamı; ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yıldönümü’nde 1 matrikül numaralı Cumhuriyet MÜM Locası, ikinci olarak 2 matrikül numaralı Adalet MÜM ve üçüncü olarak da 3 matrikül numaralı Zeytindalı MÜM Locası kuruldu ve görevlileri is’ad edilerek ritüelik çalışmalarına başladı.

Locanın kurulması sonucunda doğal olarak vücut bulan Türkiye Mark Üstat Masonlar Büyük Locası, ülkemizin vazgeçilemez millî ve sosyal değerlerini bünyesinde barındıran, kişisel ve toplumsal tekâmül yolunun aydınlanmasında, masonik ışığın çoğalarak yayılmasına katkı sağlama şiarıyla hazırlıklarını tamamlamıştır. Bu vesile ile ifade etmek isterim ki; Büyük Loca’mızın köşe taşlarından birisi, Türkiye Cumhuriyeti’ nin temel ilkelerini, Atatürk İlke ve İnkılapları’nı, laik ve üniter yapısını koruyup muhafaza etmektir.

Büyük Loca’mız tam bağımsız bir Büyük Loca olup, diğer obedianslar ile intizam kuralları gereği ve dâhilinde “Kardeşlik Bağları” haricinde hiç bağı olmadan uyum içerisinde çalışacaktır. Bu noktada belirtmek isterim ki; ülkemizde faaliyetlerini saygın ve başarılı bir şekilde yürüten HKEMBL ve EKSR TYŞ’nın alternatifi bir masonik yapı olmadığımızı, bilakis masonik evrende farklı bir renk ve değer olduğumuzun da altını çizmek isterim.

Ülkemizdeki muntazam üstat kardeşlere yeni masonik açılımlar ve deneyimler sunmak için kurulan GLMMM- Tüm Progresif Masonluk Nizamları Derneği; 22 Ekim 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti kanun ve mevzuatına uygun olarak, 34-256-125 (İçişleri Bakanlığı) sicil  no ile resmiyet kazandı. Temeldeki vizyonunu: “evrensel değerlere sahip çıkan ve toplumu erdemli kılacak çalışmalar yapan bireyleri bir araya getirmek suretiyle; bilimin ışığında, bütünün yararına, mesleğin gereklerini yerine getirmek” olarak ilan etti. Ayrıca resmi tüzüğümüzde gururla  “masonluk” ibaresi eklenmesine  özen gösterildi.

Siz değerli üstat kardeşlerimi Türkiye’nin “en hızlı gelişen” masonluk nizamı olan Mark’a davet ediyor düzenlenecek tanıtım toplantılarımıza katılmanızı bekliyorum. 

En içten kardeş sevgi ve saygılarımla,

 

Kurucu Büyük Üstat