Mark Nizamı’na giriş

Mark Mason olmayı arzu ediyorsanız…

Dünya düzenli masonluğunun kadim bir parçası olan Mark Üstat Masonlar arasına katılmak için muntazam bir büyük locaya bağlı çalışan sembolik bir locada üstat derecesinde faal üye olma şartı aranmakta ve adaydan bunu Büyük Loca’dan alacağı “iyi durumda | good standing” yazısı ile belgelemesi istenmektedir.

Bunun dışında başka hiç bir ön koşul yoktur!

Üyesi bulundunuz büyük locadan alacağınız belge ile başvurunuzu [email protected] adresimize yapıp, Progresif Masonluk nizamları arasında ilk sırada yer alan ve en yaygın olan Mark Nizamı’na katılmak için ilk adımı atabilirsiniz.

Mark Nizamı’na katılma yolunda ilk adımı attığınıza göre artık Mark Üstat Mason olma yolunda ilerlemeye de hazırsınız demektir…

Mark Üstat Mason İşareti’nizi almaya hazır mısınız?

Muntazam bir locada çoğu kez 3. Derece olarak da anılan Üstat Mason | Master Mason olan ama henüz Mark Üstat Masonlar Nizamı’na katılmamış bir kardeşimiz olarak Süleyman Mabedi hakkında bazı temel bilgilere sahip olduğunuzu biliyoruz. Üstat Derecesi ritüelinde anlatılanlar ve yaşananlar sonrasında  ne olduğunu ve mabetin yapımına nasıl devam edildiğini öğrenmek ister misiniz?

Mark derecesinin geçmişi

king solomons templeOperatif taş ustalarının yonttukları taşlara özel işaretler kazıdıkları iyi bilinir. İki tip işaret vardı; taşın bina içindeki yerini ve yönünü belirten işaretler ile taşı hangi taş ustasının hazırladığını belirten kişisel bir İşaret | Mark konurdu. Bazen de taşın hangi taş ocağından çıkarıldığını gösteren ek işaretler kullanılırdı. Meslek olarak 11. Yüzyıl başlarında Sakson yapı ustalarıyla gelişmeye başlayan operatif taş ustalığı, Norman istilasından sonraki yüzyıllarda daha da yoğunlaşmaya başladı. 14. Yüzyıl’a gelindiğinde, inşa edilen ve yapılması gündeme gelen binaların büyüklükleri bu mesleğin gelenek ve uygulamalarının düzenlenmesi zorunluluğunu ortaya çıkardı. İlk düzenleyici kurum olan Masonlar Loncası (sonraları Londra Masonlar Loncası olarak bilinir), 1375 öncelerinde Londra’da kuruldu. 1472 yılında bu loncaya bir arma verildi. Daha sonra 1717 yılında kurulan Büyük Loca tarafından da benimsendi. Günümüzde İngiltere Birleşik Büyük Locası’na bağlı çalışan locaların büyük bölümünde bu armadan esintiler ve izler bulunmaktadır.

Loca çalışması

Adayın Mark Nizamı’na kabulüne İlerleyiş Töreni denir. Süleyman Mabedi’nin inşasında çalışan operatif masonların hikayesidir bu töreninin teması. Mark Nizamı’na  İlerleyecek Kardeşi etkileyecek dramatik bir ritüeldir. Mark Üstat Masonlar Nizamı, ezoterik açıdan Kalfa Derecesi’nin tamamlayıcı ögesidir.

carving of stonemason“Mark” sıfatının kaynağı nedir?

Operatif taş ustalarının yonttukları taşlara özel işaretler kazıdıkları iyi bilinir. Mark Üstat masonlar Nizamı’nda bu anlayış sürdürülmekte, Mark Sicil Üstadı marifeti ile her Mark Üstat Mason için özel bir işaret tasarlanmakta ve kaydı tutulmaktadır.  Kardeşler de toplantıya katıldıklarında imzalarını bu işaretlerini kullanarak atmaları beklenmektedir.

Örnek ‘Mark’ işaretleri:

marks rosslin     marks glasgow

Mark Derecesi, ham taşını yontmaya devam eden bizler için pek çok mesaj içerir. En bilge insanların yanılabileceğini, en zayıfın en güçlüden daha fazla sebat gösterebileceğini, önemsiz gibi görünen birşeyin fark yaratacak potansiyele sahip olabileceği dramatik bir ritüel ile bizlere öğretir. Her kardeş kendi nafakasını alır.

Tören ve Regalyalar

breast jewelMark Nizamı, hürmasonluk için bu kadar mı önemli? Bazen buna muntazam masonlukta İkinci Derece’nin devamı da denir. Ancak bu şekilde basite indirgemek, İlerleyiş adı verilen kabul töreninin, Üçüncü Derece’nin ötesinde bir anlam taşımadığı gibi yanıltıcı bir fikir verebilir. Kalfalara Mark Kardeşi ve üstatlara da Mark Üstadı derecelerinin verilmesiyle ilgili geleneksel uygulamalardan esinlenilmiştir. Süleyman Mabedi’nin inşaatında görev almaya dayalı İlerleyiş Töreni, becerisini ve yeteneğini sergileyerek mesleğinde terfi etmek isteyen azimli bir kalfanın (aday) kader çizgisini betimler. Törenin ilk başlarında, yetenekleri fark edilmese ve umudunu yitirse de sonunda her türlü zorluğu yenerek galip gelir ve çalışmalarının karşılığını alır. Başta sağlam temelli ahlaki dersler olmak üzere, güçlü dram ve mizah unsurları içeren adayın hak ettiğini elde etmesiyle neticelenen harika bir törendir. Bu aşamadaki en güçlü kavram mabedin inşası sırasında masonun, ruhani bir eve konan “canlı taş” olarak betimlenmesidir.

devonshire mark pennyBugün kullanılan regalya, ilk olarak 1856 yılında Londra Bon Accord Mark Locası üyeleri için tasarlanmış ve kullanılmıştır. Mark Üstadı bir mason, Üstad Mason’unkine benzer bir önlük kuşanıyorsa da, Mark Önlüğü kenarları koyu kırmızı biyeli açık mavi renktir. Önlük üzerindeki rozet denilen gül benzeri kabartma desenler de sembolik derecelerdeki ile aynıdır. Loca görevi olan Mark Mason, boynuna da açık mavi ve bordo renkli kordona asılı göğüs hizasında kilit taşı biçiminde bir biju takar. İs’ad edilmiş Mark Üstad-ı Muhterem önlüğü de yine sembolik derecelerde is’ad edilmiş Üstad-ı Mıhterem önlüğü gibidir. Bir Mark kardeşin Vadi, Bölge Büyük veya Büyük Loca’da görevli olması halinde açık mavi renk, Dizbağı mavisiyle değiştirilir.

Alfabe

Mark Üstat Masonlar, OperatikDönem’de başlayan “mark” yani “işaret” konusunda özel bir alfabe kullanırlar. Bu günümüzde Masonik Alfabe olarak bilinmektedir.

pigpen cipher

Otorite

Mark Üstat Masonlar Nizamı, Türkiye’de tamamen otonom statüye sahip GLMMM – Tüm Progresif Masonluk Nizamları Derneği himayesinde çalışan Türkiye Mark Üstat Masonlar Büyük Locası ve bu yapının idari birimleri tarafından yönetilir.

Yeterlilik

Türkiye’de yaşayan ve çalışan kardeşler için HKEMBL matrikülündeki bir locaya kayıtlı olmak üstat mason olmak ön koşuldur. İngiltere’de Mark Derecesi’ne kabul edilmek için adayın, UGLE – United Grand Lodge of England | İngiltere Birleşik Büyük Locası üyesi ya da UGLE tarafından tanınan bir başka obediyanstaki Büyük Loca altında çalışan muntazam locaya üye olması gerekir.