Mark Üstad Mason derecesi nedir?

Mark Üstat Mason İşaretinizi almaya hazır mısınız?

Muntazam bir locada çoğu kez 3. derece olarak da anılan Üstat mason derecesini almış ama henüz Mark Üstat Masonlar Nizamına İlerlememiş bir Kardeşimiz olarak Kral Süleyman Tapınağı hakkında bazı bilgilere sahip olduğunuzu biliyoruz. Peki Tapınağın inşaası sırasında karşılaşılan problemlerin neler olduğu, kimler tarafından nasıl inşaa edildiğini de öğrenmek ister misiniz?

Mark derecesinin geçmişi

king solomons templeOperatif taş ustalarının yonttukları taşlara özel işaretler kazıdıkları iyi bilinir. İki tip işaret vardı; taşın bina içindeki yerini ve yönünü belirten işaretler ile taşı hangi taş ustasının hazırladığını belirten kişisel bir işaret konurdu. Bazen de taşın hangi taş ocağından çıkarıldığını gösteren ek işaretler kullanılırdı. Belli başlı bir meslek olarak, 11. yüzyıl başlarında Sakson yapı ustalarıyla gelişmeye başlayan Operatif taş ustalığı, Norman istilasından sonraki yüzyıllarda daha da yoğunlaşmaya başladı. 14. yüzyıla gelindiğinde ise, bina büyüklükleri bu mesleğin gelenek ve uygulamalarının düzenlenmesi zorunluluğunu ortaya çıkardı. İlk düzenleyici kurum olan Masonlar Loncası (sonraları Londra Masonlar Loncası olarak bilinir), 1375 öncelerinde Londra’da kuruldu. 1472 yılında bu loncaya bir arma verildi. Daha sonra 1717 yılında kurulan ilk Büyük Loca tarafından da kullanılmaya başlayan bu armalar, bugün, mevcut İngiltere Birleşik Büyük Locası armalarının yarısında kullanılmaktadır.

Loca Çalışması

Derecenin törenine İlerleyiş Töreni denir. Kral Süleyman Mabedinin inşasında çalışan operatif Masonların basit bir hikayesidir ve Dereceye İlerleyecek Kardeşin etkileyecek dramatik bir ritüeldir. Mark Üstat Masonlar Nizamı, Kalfa Derecesinin tamamlayıcı öğesidir.

‘Mark’ sıfatının kaynağı nedir?

carving of stonemasonOperatif taş ustalarının yonttukları taşlara özel işaretler kazıdıklarıiyi bilinir. İki tip işaret vardı; taşın bina içindeki yerini ve yönünü belirtenişaretler ile taşı hangi taş ustasının hazırladığını belirten kişiselbir işaret konurdu. Bazen de taşın hangi taş ocağından çıkarıldığınıgösteren ek işaretler kullanılırdı.

Örnek ‘Mark’ işaretleri:

marks rosslin     marks glasgow

Mark Derecesi, ham taşını yontmaya devam eden bizler için pek çok mesaj içerir ve en bilge insanların yanılabileceğini, en zayıfın en güçlüden daha fazla sebat gösterebileceğini, önemsiz gibi görünen birşeyin fark yaratacak potansiyele sahip olabileceği dramatik bir ritüel ile bizlere öğretir. Dereceden her bir kardeş kendi nafakasını alır.

Tören ve Regalyalar

breast jewelMark Nizamı, Hür Masonluk için bu kadar önemli? Bazen buna Muntazam masonlukta İkinci Derece’nin devamı da denir. Ancak bu şekilde basite indirgemek, İlerleyiş adı verilen kabul töreninin, Üçüncü Derece’nin ötesinde bir anlam taşımadığı gibi yanıltıcı bir fikir verebilir. Kalfalara Mark Kardeşi ve Üstat Masonlara da Mark Üstadı derecelerinin verilmesiyle ilgili geleneksel uygulamalardan esinlenmiştir. Kral Süleyman Tapınağının inşaatına hazırlanmaya dayalı İlerleyiş töreni, becerisini ve yeteneğini sergileyerek mesleğinde terfi etmek isteyen azimli bir kalfanın (aday) kader çizgisini betimler. Törenin ilk başlarında, yetenekleri fark edilmese ve umudunu yitirse de sonunda her türlü zorluğu yenerek galip gelir ve çalışmalarının karşılığını hakkıyla alır. Başta sağlam temelli ahlaki dersler olmak üzere, güçlü dram ve mizah unsurları içeren harika bir törendir. Bu Derecede, tema olarak kullanılan en güçlü kavram Mabedin inşası sırasında Masonların, ruhani bir eve konan ‘canlı taşlar’ olarak betimlenmesidir.

devonshire mark pennyBugün kullanılan regalya, ilk olarak 1856 yılında Londra Bon Accord Mark Locası üyeleri için tasarlanmış ve kullanılmıştır. Mark Üstadı bir Mason, Üstad Masonunkine benzer bir önlük giyiyorsa da, Mark önlüğünün kenarları koyu kırmızı biyeli açık mavi renktir. Boynuna da, açık mavi ve bordo renkli kordona asılı göğüs hizasında kilit taşı biçiminde bir biju takar. İsad edilmiş Mark Üstad-ı Muhterem önlüğü de yine İsad edilmiş Muntazam mason Üstadının önlüğü gibidir. Muntazam masonlukta olduğu gibi, bir kardeşin Vadi/Bölge Büyük Rütbesi veya Büyük Rütbe alması halinde açık mavi renk, Dizbağı mavisiyle değiştirilir.

Mark Üstat Masonlarının kullandığı Masonik Alfabe

pigpen cipher

Otorite

Mark Üstat Masonlar Nizamı, Türkiye’de tamamen otonom statüye sahip GLMMM Progresif Masonluk Derneğine bağlı Mark Üstat Masonlar Büyük Locası ve Bölgeleri tarafından yönetilir.

Yeterlilik

Büyük Loca’ya bağlı çalışan bir Loca’da Üstat Derecesi’nde çalışan her muntazam Kardeş, dünyanın neresinden olursa olsun, Mark Üstat Mason olmak için başvurabilir. Türkiye’de yaşayan ve çalışan Kardeş’ler için HKEMBL matrikülündeki bir locaya bağlı olmak ve yükümlülükleri yerine getirmek ön koşuldur. İngiltere’de Mark Derecesine kabul edilmek için adayın, İngiltere Büyük Locası (UGLE) üyesi ya da UGLE tarafından tanınan bir Büyük Loca altında çalışan locaya üye olması gerekir.

    X